Over de boerderij

  • 600 melkkoeien
  • 440 jongvee
  • 300 ha land
  • 12.000 kilo kaas per week
  • Internationaal kaasleverancier

Vacatures

Stagiaire

Al meer dan 40 jaar doen stagiaires op onze boerderij praktijkervaring op. Dit kan nog steeds.

Zowel BOL, BBL, als ook HBO en WO studenten bieden wij de mogelijkheid om stage te lopen. 1 dag per week, maar ook blokstages behoren tot de mogelijkheden.

Stagiaires worden zowel op de boerderij, als ook in de kaasmakerij ingezet. Wanneer een stage aan speciale eisen moet voldoen, proberen wij dit te realiseren.  Melken, verzorgen van koeien en kalfjes, landwerk, ondersteunen in de kaasmakerij, kortom met (bijna) alle facetten van de boerderij maak je kennis.

Wij zijn aequor gecertificeerd.

Interesse in een stageplaats? Neem contact met ons op: info@kaasboerderijschep.nl

Inlever- en verkooppunt van: