Over de boerderij

  • 600 melkkoeien
  • 440 jongvee
  • 300 ha land
  • 12.000 kilo kaas per week
  • Internationaal kaasleverancier

Ons vee

Melkkoeien

Op ons bedrijf hebben wij bijna 500 melkkoeien. Zij verblijven in de in 2005 nieuw gebouwde ligboxenstal. In 2012 hebben wij deze stal uitgebreid met 300 plaatsen, zodat er nu plaats is voor 500 koeien in de stal.
Van het voorjaar tot oktober lopen onze melkkoeien buiten. ’s Nachts blijven de melkkoeien binnen. Tweemaal per dag, in de ochtend en in de middag, worden onze koeien gemolken in de 24-stands draaimelkstal. De hoeveelheid melk per koe wordt geregistreerd in de computer. Het rantsoen van onze koeien bestaat tijdens het weideseizoen uit gras en 's nachts uit kuilgras, maïs en bierborstel. In de winter eten zij kuilgras, perspulp en maïs. Het hele jaar door wordt dit rantsoen aangevuld met brokjes dat zij in één van de zeventien krachtvoerboxen krijgen.
 

Jongvee

Ons jongvee, 330 stuks in totaal, is verdeeld over een tweetal stallen. Na de geboorte krijgen zij een plekje in één van de kalverboxen en verhuizen na ongeveer 10 dagen naar de strohokken waar zij door middel van kalverdrinkautomaten melk kunnen drinken. Wanneer zij 4 maanden oud zijn, wordt de open frontstal hun plek. Zij doorlopen deze stal in verschillende leeftijdscategoriën. Wanneer zij 1 jaar oud zijn, worden zij opgefokt tot melkkoe bij één van onze opfokbedrijven in Gouderak en Stolwijk. Een maand voor het kalven komen zij weer bij ons op de boerderij terug en kalven zij af. Zij zijn dan melkkoe geworden.

Inlever- en verkooppunt van: