Over de boerderij

  • 500 melkkoeien
  • 330 jongvee
  • 240 ha land
  • 10.000 kilo kaas per week
  • Internationaal kaasleverancier

Verlichte boerderijenroute

Tussen 27 januari en 12 februari 2010 vond in de Krimpenerwaard de verlichte boerderijenroute plaats. Ook ons bedrijf heeft die dagen in de schijnwerpers gestaan en was open voor bezoekers om een kijkje te komen nemen in de stallen en kaasmakerij . Door bestuursleden van LTO-Noord Krimpenerwaard werden diverse avonden kaaspannenkoeken gebakken en koffie en thee geschonken. Ook zijn een vijftal touringcarbussen met deelnemers en ouderen uit de gemeenten liggend op de route door onze stal gereden. Ongeveer 2500 bezoekers hebben wij op de acht avonden welkom geheten.

Inlever- en verkooppunt van: