Over de boerderij

  • 500 melkkoeien
  • 330 jongvee
  • 240 ha land
  • 10.000 kilo kaas per week
  • Internationaal kaasleverancier

Uitbreiding ligboxenstal

In augustus 2012 zijn wij gestart met de uitbreiding van de ligboxenstal. Na maanden voorbereiding werd op 16 augustus de eerste paal geslagen. Door het droge najaar kon de bouw voortvarend doorgaan en werd de mestkelder in november in gebruik genomen. Vlak voor kerst konden we ook een nieuw deel van de stal in gebruik nemen. Vrolijk dartelden de koeien naar hun nieuwe onderkomen! Onlangs is de stal volledig opgeleverd. De stal biedt nu plaats aan 500 koeien. Ruim de helft van de koeplaatsen zijn nu in gebruik. Via natuurlijke aanwas zal de stal in de loop van de tijd volledig gebruikt worden. Om de stal en sleufsilo’s vinden momenteel nog grond- en verhardingswerkzaamheden plaats.

Inlever- en verkooppunt van: