Over de boerderij

  • 500 melkkoeien
  • 330 jongvee
  • 240 ha land
  • 10.000 kilo kaas per week
  • Internationaal kaasleverancier

Lammetjesrit

Op 10 april 2010 vond de Lammetjesrit plaats door de Krimpenerwaard. Een toertocht met oude Morris-automobielen. In de middag hebben de deelnemers een bezoek gebracht aan ons bedrijf. Bij aankomst hebben alle automobielen eerst door de stal gereden, waarbij de koeien dit wonderlijke schouwspel zonder blikken of blozen aanschouwden! Daarna hebben de deelnemers een rondleiding op ons bedrijf gekregen en hebben zij hun route vervolgd na het in ontvangst nemen van een boerenkaasje met rode zakdoek!

Inlever- en verkooppunt van: