Over de boerderij

  • 500 melkkoeien
  • 330 jongvee
  • 240 ha land
  • 10.000 kilo kaas per week
  • Internationaal kaasleverancier

Koeiendans 2011: de koeien in de wei

Zaterdag 16 april jongstleden zijn onder grote publieke belangstelling de koeien weer in de wei gegaan. Samen met Michiel Houtzagers, directeur van het Zuid Hollands Landschap, heeft Jaap rond 10.30 uur de deuren van de stal geopend en huppelden de koeien vrolijk naar buiten, waar zij het publiek vermaakten met een prachtige koeiendans! Naast de koeiendans, was er ook gelegenheid om de boerderij te bekijken, kaas te proeven en kopen, kon pony gereden worden, kleine kuikentjes en konijntjes bewonderd worden en leefden kinderen zich uit op het springkussen. Kortom een zeer geslaagde dag!
Bekijk het filmpje hier op youtube.

Inlever- en verkooppunt van: