Over de boerderij

  • 500 melkkoeien
  • 330 jongvee
  • 240 ha land
  • 10.000 kilo kaas per week
  • Internationaal kaasleverancier

Koeien weer de wei in

Vandaag 17 april 2010 gaan de koeien weer voor het eerst de wei in. Ze hebben er zin in!

Inlever- en verkooppunt van: