Over de boerderij

  • 500 melkkoeien
  • 330 jongvee
  • 240 ha land
  • 10.000 kilo kaas per week
  • Internationaal kaasleverancier

Il Caseificio Schep, il tipico formaggio olandese di qualità

Op 2 juni jongstleden hebben een 10-tal journalisten uit Italië en Spanje een bezoek gebracht aan ons bedrijf. Naast ons bedrijf hebben zij ook andere bezienswaardigheden bezocht in Zuid-Holland (Gouda, Delft, Kinderdijk).
Middels een rondleiding hebben wij hen laten zien wat wij allemaal doen op ons bedrijf en hebben zij uiteraard een kijkje genomen in de kaasmakerij. Ook het proeven van de kaas hebben zij niet aan zich voorbij laten gaan.
In de Italiaanse en Spaanse pers is inmiddels aandacht geschonken aan het bezoek aan Nederland en ons bedrijf in het bijzonder.
Bekijk hier de foto's en het artikel dat zij over ons schreven.
 
Onze Italiaanse oom heeft ons onderstaande vertaling van het artikel gestuurd.
Als u een traditioneele hollandse kaas wilt proeven, en ontdekken hoe deze geproduceerd wordt, bezoek dan kaasmakerij Schep.Het bedrijf bevindt zich in de Krimpenerwaard in de polder Zuidbroek (gemeente Bergambacht) in het centrum van het laagveengebied in het Groene Hart, op ongeveer 13 km. ten zuiden van Gouda.De boerderij beschikt over 130 ha land, waarvan 4 zijn bebouwd met mais. De kwaliteit is gegarandeerd..., in 2010 hebben ze de Golden Trophy Cum Laude gewonnen voor het meest heerlijke produkt.Het beheer is van het familie-type, en die er wonen en werken zijn Jaap Scoop en Rianne de Wit, samen met hun kinderen Tim en Eva.In de nabijheid bevinden zich typische hollandse landelijke huizen, gedompeld in een zone van rust, hier en daar afgewisseld met water met een plantaardig oppervlak, zoveel dat het land verward wordt met hetgenedat geheel bedekt is met een dunne laag groen..., werkelijk bijzonder de afscheidingen van de kanaaltjes om te voorkomen, dat de koeien oversteken..., inderdaad ze zijn niet omheind. In dit typische hollandse bedrijf wordt aangeboden één van de beste kwaliteiten boerenkaas van Nederland, maar ook diverse andere soorten, zoals komijn, grieks hooi en paprika, kaas met bieslook en aromatische met vanille en peer.Behalve de melkkoeien en de kalveren heeft de boerderij koeien en 320 varkens. Ze worden geadopteerd een week na de geboorte. Wanneer ze de rijpheid hebben bereikt, worden ze geslacht. Tweehonderdveertig melkkoeien leven in de stal, die in 2005 is gebouwd. Vanaf de lente tot de herfst, vanaf de morgen tot het eind van de middag worden ze twee keer per dag gemolken door een roterende machine.De hoeveelheid melk per koe wordt geregistreerd met de computer. Het voederrantsoen wordt samengesteld door weide en mais. 's Winters fourage en aardappelvezel. Gedurende het hele jaar wordt dit rantsoen aangevuld met pellet.Meer dan 80% van de jaarlijkse melkproduktie wordt verwerkt tot boerenkaas. De rest van de melk wordt geleverd aan de distributie.De geproduceerde kazen zijn van het gewicht 1, 2, 3, 5, 8, 16, 25, 30 en 60 kg. De kazen van 60 kg. zijn een specialiteit.De kazen zijn bestemd voor de restaurants, voor de grossier, voor de detailhandel, bovendien voor de verkoop in het bedrijf zelf.Ziehier het werkproces geillustreerd door de foto's fase na fase. Het betreft een traditioneel proces, ontwikkeld voor vele tientallen jaren door de kaasmakerij Schep, gevormd door de volgende fasen: De koeien worden gemolken.De melk wordt van de melktank in die van de kaas gepompt.Stremsel wordt toegevoegd aan de melk om het vet van de melk te verkrijgen.Twee uur later wordt gezorgd voor het snijden en stollen om de wei te en het bestanddeel gevormd door de stremsel te verkrijgen.Daaropvolgend wordt het gepompt in de kuip en van de wei gescheiden.Het bestanddeel gevormd door de stremsel verkregen wordt geperst in een groot blok.De blokken worden daarna versneden en gelegd in de houten emmers, waar ze gedurende 5 uur geperst worden.Daarna worden ze enkele uren onbedekt gelaten.De kaas blijft gedurende 5 dagen in een zoutbad, zodat de smaak wordt gevormd, en ook de korst wordt gevormd.Na de bekleding met was, komt de kaas tot rijpheid. Veel gebeurtenissen, die enkele speciale momenten in de boerdrij hebben gescandeeerd, als die van 21 april 2012, toen 225 melkoeien zich in de wei hebben gestort, nadat Arie van Erk, burgemeester van Bergambacht de deurenvan de stal had geopend voor de levendige interesse van het publiek. Tijdens het bezoek hebben vooral de kleintjes een blik kunnen werpen op de schapen, lammetjes, konijnen, kippen en kuikentjes. Ook die een pony heeft bereden.Heel veel plezier voor de kinderen op het opgeblazen kasteel. Op 14 oktober 2011, de minister van landbouw uit Zuid-Korea met de functionarissen van zijn delegatie heeft de kaasboerderij bezocht om ingelicht te worden over de landelijke ontwikkeling en de samenwerking tussen de politieken de ondernemingen. Op 16 juni 2010, de nieuwe commissaris van de provincie Zuid-Holland, mr. Han Weber heeft de kaasboerderij bezocht. Kaasboerderij SchepMelkvee- en kaasboerderij SchepZuidbroek 1532861 LL Begambacht. Zij zijn geopend van maandag tot Zaterdag vanaf 08.30 tot 18.00 uur.

Inlever- en verkooppunt van: