Over de boerderij

  • 500 melkkoeien
  • 330 jongvee
  • 240 ha land
  • 10.000 kilo kaas per week
  • Internationaal kaasleverancier

Excursie VBV Rijnstreek West

Woensdag 8 september 2010 hebben een groep van tussen de 30 en 40 leden van de Vereniging van bedrijfsvoorlichting "Rijnstreek West" een bezoek gebracht aan ons bedrijf. Rond 10 uur arriveerden zij met een bus. Na een kopje koffie in de ligboxenstal heeft Jaap iets over ons bedrijf verteld, waarna zij de gelegenheid kregen om een kijkje te nemen in de stallen en kaasmakerij. Ook Annemarie, bestuurslid van de VBV en bekend van het tv-programma 'Boer zoekt vrouw', was bij deze excursie aanwezig. Helaas was het weer deze ochtend niet super, maar kunnen we terugkijken op een geslaagde excursie.

Inlever- en verkooppunt van: