Over de boerderij

  • 500 melkkoeien
  • 330 jongvee
  • 240 ha land
  • 10.000 kilo kaas per week
  • Internationaal kaasleverancier

Excursie groep 5/6 Eben Haëzerschool Jaarsveld

Vrijdag 11 februari 2011 hebben de groepen 5 en 6 van de Eben Haëzerschool uit Jaarsveld een bezoek gebracht aan onze boerderij. Zij vielen met de neus in de boter, want precies op dat moment was er een koe aan het kalven. Uiteraard werd dit met veel aandacht bekeken en nadat een gezond kalfje geboren was, kon de excursie starten. Een kijkje bij de koeien, melkstal, kalfjes en het kaasmaken stond op het programma. Ook tijdens de lessen in de klas was aandacht besteed aan de boerderij en kaasmaken. Met veel enthousiasme wordt door de kinderen teruggekeken op de excursie.

Inlever- en verkooppunt van: