Over de boerderij

  • 500 melkkoeien
  • 330 jongvee
  • 240 ha land
  • 10.000 kilo kaas per week
  • Internationaal kaasleverancier

De Kavelruil

Op donderdag 8 juli vond op ons bedrijf een bijeenkomst plaats om de 14 kavelruilen die afgelopen periode in de Krimpenerwaard hebben plaats gevonden feestelijk te beklinken. Ook de kavelruil waar wij aan hebben deelgenomen behoorde hier to e. Na een aant al toespraken van o.a. gedeputeerde J. Evertse van de provincie Zuid-Holland, wethouder J. Vente van de gemeente Bergambacht en T. Vonk Noordegraaf, voorzitter van LTO Noord Krimpenerwaard, heeft het gezelschap in twee pipowagens een deel van de kavelruil met eigen ogen bekeken.

Inlever- en verkooppunt van: