Over de boerderij

  • 500 melkkoeien
  • 330 jongvee
  • 240 ha land
  • 10.000 kilo kaas per week
  • Internationaal kaasleverancier

Dagelijks druk met 440 dames

Op 28 oktober jl. stond in het AD Groene Hart een artikel over ons bedrijf. Lees het artikel hier voor de eerste pagina en hier voor de tweede pagina.

Inlever- en verkooppunt van: