Over de boerderij

  • 500 melkkoeien
  • 330 jongvee
  • 240 ha land
  • 10.000 kilo kaas per week
  • Internationaal kaasleverancier

Bezoek minister van Landbouw Zuid-Korea

Vrijdagmiddag 14 oktober 2011 heeft de minister van landbouw van Zuid-Korea met een delegatie ambtenaren ons bedrijf bezocht. Eerder deze dag bezochten zij het ministerie van Economische zaken, Landbouw & Innovatie en het Landbouw Economisch Instituut (LEI) in Den Haag.
De reden van hun bezoek aan Nederland en andere Europese landen was gelegen in het feit dat zij zich wilden laten informeren over plattelandsontwikkeling en de samenwerking hierin tussen de politiek enerzijds en bedrijven anderzijds.
Met een rondleiding over ons bedrijf en uitleg over dit onderwerp hebben zij hier in de praktijk kennis van kunnen nemen.

Inlever- en verkooppunt van: