Over de boerderij

  • 500 melkkoeien
  • 330 jongvee
  • 240 ha land
  • 10.000 kilo kaas per week
  • Internationaal kaasleverancier

Bezoek gedeputeerde Weber aan ons bedrijf

Donderdagochtend 16 juni jongstleden heeft de nieuwe gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, de heer Han Weber, een bezoek aan ons bedrijf gebracht. Na een ontvangst in onze vergaderruimte door onder andere bestuursleden van LTO Noord Krimpenerwaard en de Natuurcoƶperatie Krimpenerwaard, heeft hij in hoofdlijnen kunnen horen wat de doelstellingen van het veenweidepact volgens LTO Noord zouden moeten zijn. De Natuurcoƶperatie heeft aangegeven dat zij gaan voor het beheren van natuur en welke knelpunten zij momenteel ervaren.
Na deze uiteenzetting en de reactie van gedeputeerde Weber hierop, heeft hij een rondleiding over ons bedrijf gekregen. Naast een bezoek aan de verschillende stallen, heeft hij uiteraard ook een kijkje in de kaasmakerij genomen. Het bezoek aan de Krimpenerwaard werd voortgezet bij Marinus en Arja de Vries, waar hij het onderwaterdrainageproject heeft bekeken. Tenslotte is hij ontvangen op de boerderij van ZHL aan de Schaapjeszijde.  

Inlever- en verkooppunt van: